> โรงเรียนบุญนาค โรงเรียนบ้านแม่อาง โรงเรียนบ้านทรายมูล ศึกษาดูงาน

โรงเรียนบุญนาค โรงเรียนบ้านแม่อาง โรงเรียนบ้านทรายมูล ศึกษาดูงาน

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบุญนาค โรงเรียนบ้านแม่อาง โรงเรียนบ้านทรายมูล จำนวน 26 คน มาศึกษาดูงานเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ซึ่งทางโรงเรียนวัดเสด็จก็ได้ให้การต้อนรับ ให้ความรู้ต่างๆ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาและการนำไปใช้กับหน่วยงานต่อไป

 

 

 

 

 

increase_data/front_pics/59-6-24-1.jpg